Psychologické poradenství

PORADENSKÝ PSYCHOLOG
Mgr. Barbora Černá

Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, jednooborové magisterské studium Psychologie. Pracovala 9 let v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc FOD Klokánek, kde se zabývala širokým spektrem témat týkajících se dětí od narození do dospělosti a jejich rodin (od základního výchovného poradenství, posilování rodičovských kompetencí až po závažné problémy, jako jsou například agresivita v rodině, závislosti či výkon trestu). Mnoho let se zaměřuje na práci s dětmi. Spolupracuje jako dětský poradenský psycholog s několika OSPOD a s Centrem Alma z.ú. Dále se dlouhodobě věnuje lektorské činnosti pro děti i dospělé a technikám s relaxačním účinkem.

PORADENSKÉ SLUŽBY PRO VAŠE DĚTI I PRO VÁS

Psychologické poradenství je jednorázová či krátkodobá opakující se podpora v náročných životních situacích, v krizových situacích, ale i v těch situacích, které jsou běžné, kdy je třeba ujištění se ze strany někoho nestranného a emočně nezaujatého. Můžeme také nabídnout kontakty a doporučení na další specialisty, organizace.

Jednorázové konzultace jsou vhodné především pro získání odpovědí při řešení běžných i méně běžných problému týkajících se Vašich dětí, Vás, případně celé rodiny. Pomohou Vám zmapovat problém, orientovat se v něm, najít různé možnosti řešení, získat doporučení a rady psychologa jako odborníka. Dle typu probíraných témat můžeme dospět k očekávanému cíli již při první konzultaci.

Opakované konzultace jsou vhodné, pokud jsou potíže komplexnější a vyžadují dlouhodobé řešení, sledování a podporu.    

Naprosté zachování mlčenlivosti o probíraných tématech je samozřejmostí.

S následujícími oblastmi i mnoha dalšími Vám můžeme pomoci…

 • Běžné dětské obtíže (spánek, jídlo, vylučování, osobní hygiena, zlozvyky)
 • Změna obvyklého chování dítěte
 • Vývoj dítěte (jak podpořit harmonický vývoj, jak s dítětem pracovat)
 • Výchovné otázky (hranice, motivace dětí, tresty, výchovné styly)
 • Vztahy(rodič-dítě, sourozenecké vztahy)
 • Komunikace (rodič-dítě, rodič-rodič, sourozenci)
 • Rodinné krize (předrozvodové období, rozvod, porozvodová péče, dlouhodobá nemoc člena rodiny, úmrtí, očekávané narození sourozence, stěhování, návykové látky v rodině)
 • Adaptace na MŠ, ZŠ, zvládání docházky
 • Potíže v kolektivu(vrstevnické vztahy, komunikace, šikana, neklid, nesoustředěnost)
 • Psychosomatické potíže (bolesti, nevolnosti, zažívací obtíže, nespavost, enuréza,  enkopréza)
 • ADHD (poradenství pro rodiče dětí s hyperaktivními rysy v chování, jak s dítětem  komunikovat, pracovat a pomoci mu zklidňovat se)
 • Poruchové chování dětí (potíže s respektováním autority, lhaní, krádeže…)
 • Traumatický zážitek, reakce na stres, úzkosti
 • Poruchy příjmu potravy
 • Vážné rodinné problémy (agresivita, závislosti, výkon trestu…)
 • Diagnostika dle domluvy
 • Nácvik technik s relaxačním účinkem