Náplň kurzů 2021/2022

KURZY 2021/2022

DOPOLEDNÍ PŘÍPRAVA NA ŠKOLKU:

S přípravou na vstup do mateřské školy je třeba začít s dostatečným předstihem. Dítě by mělo být zvyklé na dětský kolektiv, zvládat pár hodin bez maminky, umět si o něco říci a mělo by mít základní hygienické návyky. Nabízíme Vašim dětem dopolední přípravu na školku v našem Čtyřlístku. Vybrat si můžete ze tří tematických zaměření podle zájmů Vašeho dítěte.
Součástí kurzu je možnost využít zdarma 30 minutovou konzultaci s dětskou psycholožkou ohledně nástupu Vašeho dítěte do školky.
V ceně kurzů je dopolední svačina a nabízíme i možnost doobjednat obědy.

Příprava na školku I – Výtvarné úterky (2-4 roky)

Hlavním cílem kurzu je usnadnit dětem přechod mezi domácím prostředím a prostředím školky, dále pak jejich všestranný rozvoj a samostatnost. Výtvarné úterky jsou zaměřeny na tvoření a Vaše děti tak čeká malování, stříhání, lepení, modelování a mnoho další zábavy. Tyto činnosti jsou přizpůsobeny věku dětí a jejich délka se odvíjí od jejich schopnosti se na konkrétní činnost soustředit. Během dopoledního kurzu tak děti vystřídají mnoho dalších aktivit včetně pohybových her a volné hry v naší herně.

Úterý 8:30-12:00 (varianta s obědem 8:30-12:30)
1500 Kč/ měsíc, s obědy 1980 Kč/ měsíc (4 dopoledne), maximální kapacita 6 dětí

Příprava na školku II – Pohybové středy (2-4 roky)

Hlavním cílem kurzu je usnadnit dětem přechod mezi domácím prostředím a prostředím školky, dále pak jejich všestranný rozvoj a samostatnost. Pohybové středy jsou zaměřeny na hudebně – pohybové hrátky a Vaše děti tak čeká cvičení s básničkami a písničkami, tanečky, opičí dráha a mnoho další zábavy.

Středa 8:30-12:00 (varianta s obědem 8:30-12:30)
1500 Kč/ měsíc, s obědy 1980 Kč/ měsíc (4 dopoledne), maximální kapacita 6 dětí

Příprava na školku III – Koumavé čtvrtky (2-4 roky)

Hlavním cílem kurzu je usnadnit dětem přechod mezi domácím prostředím a prostředím školky, dále pak jejich všestranný rozvoj a samostatnost. Koumavé čtvrtky jsou zaměřeny na rozvoj myšlení a Vaše děti tak čeká dopoledne plné naučných knížek, her, stavebnic, puzzlí a mnoho další zábavy. Tyto činnosti jsou přizpůsobeny věku dětí a jejich délka se odvíjí od jejich schopnosti se na konkrétní činnost soustředit. Během dopoledního kurzu tak děti vystřídají mnoho dalších aktivit včetně pohybových her a volné hry v naší herně.

Čtvrtek 8:30-12:00 (varianta s obědem 8:30-12:30)
1500 Kč/ měsíc, s obědy 1980 Kč/ měsíc (4 dopoledne), maximální kapacita 6 dětí

ODPOLEDNÍ KURZY:

Dramatický kroužek (5-9 let)

V kurzu jsou využívané různé pohádky a situace, které děti znají ze svého života. Děti dozvědí, co je to divadlo a poznají základní principy divadelního vystupování, jako je styl a způsob řeči, držení a pozice těla, práce s prostorem atd. Naučí se práci v kolektivu, budou trénovat improvizační cvičení a zbaví se trémy a stydlivosti. Součástí jsou cvičení zaměřené na rozvoj fantazie, rétoriky, motoriky, vyjadřovacích schopností a samostatného vystupování před kolektivem.

Pondělí 16:30
1650 Kč/pololetí, délka lekce 45 minut, maximální kapacita 8 dětí

Umělecké dílničky (6-9 let)

Kurz rozvíjí u dětí umělecké nadání, estetické cítění a kreativitu. Seznámí děti s různými výtvarnými technikami, naučí je pracovat s rozmanitými výtvarnými materiály, přírodninami a netradičními materiály. Děti si osvojí základní práci s papírem, nůžkami a barvami, procvičí si jemnou motoriku, trpělivost a dostanou prostor k individuálnímu sebevyjádření.

Pondělí 17:30
2250 Kč (včetně materiálu)/pololetí, délka lekce 45 minut, maximální kapacita 8 dětí

Kurzy, které probíhaly v roce 2020/2021 naleznete zde.