Ceník

AKTIVITY

Aktivity neprobíhají v době státních svátků a školních prázdnin.

Klub pro rodiče a děti – středa 10:00-11:30
200 Kč/ pololetí

Svépomocná skupina – středa 14:00-16:00
100 Kč/pololetí

PORADENSTVÍ

Dětské psychologické poradenství/ Rodinná poradna 500 Kč/ 30 min. *
Vypracování zprávy od 300 Kč (dle náročnosti) *
Konzultace u klienta (cena dle domluvy)

Poradenství je poskytováno fyzickým osobám i organizacím (nejčastěji OSPOD, školy, školky, NNO a další).

* Pro klienty programu Čtyřlístek pro štěstí ZDARMA či 50% SLEVA