Posted on

Červnové přednášky pro rodiče

Ještě před letními prázdninami bychom Vám rádi nabídli možnost přednášek pro rodiče na různá témata. Dejte nám vědět, které téma Vás nejvíce zaujalo a rádi byste se o něm dozvěděli více.

Témata:

1. Praktické tipy a rady pro rodiče předškolních dětí v oblasti výtvarného projevu dítěte a možnosti jeho rozvoje.
2. Praktické tipy a rady pro rodiče předškolních dětí v oblasti možného rozvoje pohybových nebo hudebních schopností.
3. Desatero předškoláka – Co a jak hravě zvládnout před nástupem do školy.
4. Techniky s relaxačním účinkem.

Budeme se na Vás těšit. 😃

Posted on

Kurzy 2020/2021

Na děti a rodiče se těšíme v těchto kurzech:

Poznáváme svět zvířátek (2-4 roky)

Pestré a hravé aktivity určené pro rodiče s dětmi ve věku od 2 do 4 let. Každou lekcí nás bude doprovázet nové zvířátko. Cílem kurzu je podpora nejen pohybového, ale i sociálního a rozumového vývoje dítěte. Prostřednictvím jednoduchých básniček, písniček, pohybových her, výtvarných činností a dalších pomůcek se budou děti rozvíjet v oblasti hrubé motoriky, řečových a rozumových schopností, sociálních dovedností i rytmického vnímání. V tomto věkovém období je velice důležitým tématem socializace dětí  v souvislosti s nástupem do MŠ. Děti jsou v bezpečném prostředí v přítomnosti maminek v malém kolektivu vrstevníků.

Pátek 11:00
1650 Kč/pololetí, 150 Kč/jednotlivá lekce

Pohybové hrátky (1-2 roky)

Cvičení rodičů s dětmi od 1 roku do 2 let. Cvičení je určené pro nechodící, začínající, ale i chodící děti, které začínají poznávat pestrý a zajímavý svět i jinde než v domácím prostředí, seznamují se s novými situacemi. Cvičení je vedeno tak, aby podporovalo nejen pohybový, ale i sociální a rozumový vývoj dítěte. Prostřednictvím jednoduchých básniček, písniček, pohybových her a dalších pomůcek se budou děti rozvíjet v oblasti hrubé motoriky, řečových a rozumových schopností, sociálních dovedností a rytmického vnímání. Aktivity respektují individualitu dětí v tomto věku, protože děti v tomto období získávají nový pohled na svět, aktivně lezou, staví se s oporou, začínají chodit a objevují vše okolo. Pro rodiče je velmi těžké udržet jejich pozornost a zapojit je do nějaké řízené aktivity s ostatními dětmi. Proto dostávají děti v této kategorii větší volnost při cvičení. Děti si postupně zvykají na novou zkušenost řízené aktivity v kolektivu vrstevníků v bezpečném prostředí v přítomnosti maminek.

Pátek 9:00
1650 Kč/pololetí, 150 Kč/jednotlivá lekce

Pohybové hrátky (2-3 roky)

Cvičení rodičů s dětmi od 2 do 3 let. Cvičení je určené pro chodící „pokročilé“ děti. Cvičení je vedeno tak, aby podporovalo nejen pohybový, ale i sociální a rozumový vývoj dítěte. Prostřednictvím jednoduchých básniček, písniček, pohybových her a dalších pomůcek se budou děti rozvíjet v oblastech hrubé motoriky, řečových a rozumových schopností, sociálních dovedností, rytmického vnímání. Děti si zvykají na pravidelný zdravý pohyb, přiměřený jejich věku a schopnostem. V tomto období už děti samostatně stojí a dokonale ovládají koordinovanou chůzi, proto se aktivity zaměřují na rozvoj jejich samostatnosti při cvičení jednotlivých prvků a zlepšují koordinaci pohybů a rovnováhu.

Pátek 10:00
1650 Kč/pololetí, 150 Kč/jednotlivá lekce