Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD RODINNÉHO CENTRA ČTYŘLÍSTEK

 1. Rodinné centrum je v provozu Po-St 9-15h, Čt 9-16:30h, Pá 9-12h. Provozní doba se může měnit vždy dle aktuálního rozvrhu.
 2. K přihlašování na aktivity RC využijte primárně online formulář, který naleznete na www.ctyrlistekdetem.cz, ale můžete využít i dalších kontaktů: email ctyrlistek@ctyrlistekdetem.cz nebo telefon 797 729 766.
 3. V RC jsou k dispozici následující prostory: vstupní chodba, šatna (odložení věcí), chodba za šatnou (parkování kočárků), herna I. (kurzy), herna II. (hlídání dětí), dvě toalety (jedna pro veřejnost, jedna pro personál).
 4. Budova Rodinného centra se zamyká.
 5. Vzhledem k aktuální situaci COVID-19 dbáme na zvýšenou hygienu. V šatně naleznete dezinfekční sprej, ten použijte prosím ihned po příchodu a také před odchodem z Rodinného centra. Můžete ho však využít i kdykoliv během pobytu v RC. Toalety jsou v průběhu dne dezinfikovány a je k dispozici antibakteriální mýdlo, které prosím použijte po každém užití toalety. Do RC choďte zdraví, v případě jakéhokoliv náznaku respiračního onemocnění, zůstaňte raději doma. Pokud už si potřebujete zakašlat nebo kýchnout, učiňte tak do kapesníku, rukávu, trička. Před první návštěvou RC přineste prosím podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Vytištěné formuláře jsou k dispozici ve stojanu v šatně, případně jsou ke stažení na www.ctyrlistekdetem.cz.
 6. Pro maximální využití kapacity aktivit RC Vás prosíme o informaci, pokud nemůžete přijít. Tuto informaci můžete zaslat přes kontaktní formulář na www.ctyrlistekdetem.cz, emailem: ctyrlistek@ctyrlistekdetem.cz, nebo zprávou na telefonní číslo 797 729 766. Uveďte prosím celé Vaše jméno, o jakou aktivitu se jedná a v jakém termínu.
 7. Při vstupu do šatny přezujte sebe i své děti, boty uložte pod židličky. Svršky ponechte na věšácích. Objemnější bundy a kabáty si ponechte prosím na kočárcích. Pokud máte zavazadlo, nechte jej rovněž v šatně nebo na kočárku. Kočárky parkujte v chodbě za šatnou. Cenné věci si můžete vzít s sebou do herny, RC neručí za jejich ztrátu.
 8. Pokud se dítě účastní aktivit bez rodičů a bude ho vyzvedávat někdo jiný, označte jeho věci jménem. Nedávejte dítěti s sebou věci vyšší hodnoty. Při jejich ztrátě nebo poškození za ně nepřebírá personál odpovědnost. RC nenese odpovědnost za ztrátu, poničení bot nebo oblečení v průběhu pobytu dítěte v prostorách RC.
 9. Věci, které si berete s sebou do herny, neodkládejte na zem, ať nebrání pohybu dětí nebo programu kurzu.
 10. Během účasti na aktivitách RC jste vždy plně odpovědni za zdraví Vaše a Vašich dětí. Neustále mějte děti pod kontrolou, aby nezranily sebe ani nikoho v okolí.
 11. Na aktivity RC přijďte o několik minut dříve, abyste si stihli odložit a připravit se. Dodržujte prosím čas začátku aktivity. Vaším pozdním příchodem může dojít k jejímu narušení.
 12. Při využívání vnitřního vybavení RC se chovejte ohleduplně a k tomu vždy nabádejte i své děti. Pokud rozbijete některou hračku, nebo objevíte hračku již rozbitou, neprodleně to oznamte některé z pracovnic RC a dohodněte s ní další postup.
 13. Použité pomůcky, hračky, vybavení RC vracejte Vy i Vaše děti na původní místo.
 14. V případě, že si přinesete s sebou nebo zakoupíte v RC občerstvení, dbejte na to, aby nápoje byly v uzavíratelné, netekoucí lahvi. Potraviny v prostorách RC nekonzumujte.
 15. V RC si můžete zakoupit drobné občerstvení s sebou, vždy dle aktuální nabídky (voda, pitíčko pro děti, sušenky…). Ceník naleznete ve stojanu v šatně.
 16. Vždy udržujte pořádek, vše po sobě a svých dětech ukliďte.
 17. Odpadky vyhazujte vždy do odpadkových košů k tomu určených (v šatně, na toaletě) nebo si je odneste s sebou.
 18. Použité dětské pleny a další hygienické potřeby vhazujte jen do koše na toaletě. K přebalení dítěte můžete použít přebalovací pult, který je k dispozici v herně, můžete si jej přemístit a poté vrátit na původní místo. Pokud je v pleně stolice, vložte plenu před vyhozením do igelitového sáčku. Použijte vlastní igelitový sáček nebo požádejte o sáček některou z pracovnic RC. Přebalovací pult používejte s vlastní podložkou (jednorázová, látková plena).
 19. Na toaletě udržujte čistotu po sobě i svých dětech. Vždy po svých dětech toaletu zkontrolujte s cílem opustit ji čistou. Použije-li dítě dětské prkénko, v případě jeho většího znečištění použijte vlhčené ubrousky, které naleznete na toaletě. Použije-li dítě nočník, po jeho vylití do záchodu jej vypláchněte čistou vodou a taktéž ho v případě většího znečištění otřete vlhčeným ubrouskem. Před odchodem z toalet umyjte a utřete ruce sobě i svým dětem.
 20. V případě jakéhokoliv nebezpečí, úrazu nebo ohrožení oznamte stav některé z pracovnic RC.
 21. Aktuální dění a potřebné informace naleznete na nástěnce nebo na www.ctyrlistekdetem.cz.
 22. Pokud máte jakékoliv připomínky či náměty, můžete použít kontaktní formulář na www.ctyrlistekdetem.cz nebo email: ctyrlistek@ctyrlistekdetem.cz.

PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ A ZAHRADY PŘI RODINNÉM CENTRU ČTYŘLÍSTEK

 1. V době Po – Čt 9-15h je zahrada vyhrazena převážně pro aktivity RC.
 2. Vstup dětí je povolen pouze za dozoru dospělého, který zodpovídá za jejich bezpečnost.
 3. Dbejte prosím následujících pokynů:
 4. Neničte vybavení hřiště a zahrady, plot, rostliny.
 5. Používejte herní zařízení pouze k účelům a způsobem, ke kterým je určeno. Herní prvky jsou určeny pro děti do 6 let.
 6. Nevyužívejte zařízení, které je viditelně poškozené.
 7. Nepřelézejte plot.
 8. Nelezte po stromech.
 9. Nemanipulujte s uzávěrem vody.
 10. Nepohazujte odpadky, odneste si je s sebou, nebo je vyhoďte do popelnice.
 11. Nenoste s sebou nic skleněného.
 12. Nerozdělávejte oheň.
 13. Nevstupujte na zahradu a hřiště se zvířaty.
 14. Nepožívejte alkohol ani jiné návykové látky, nekuřte.
 15. Nejezděte na zahradě a hřišti na kole nebo na kolečkových bruslích.
 16. Nevykonávejte zde potřebu. Pokud v případě dětí nejde jinak, vše po nich ukliďte.
 17. Při odchodu dejte všechny hračky na své původní místo, zakryjte pískoviště.
 18. Poškození hřiště a zahrady nahlaste pracovníkům RC.
 19. V případě porušení tohoto provozního řádu může být uživatel vykázán z areálu hřiště a zahrady.

KURZY

 1. Kurzy probíhají v prostorách Rodinného centra Čtyřlístek, K Učilišti 50/13, Štěrboholy.
 2. Kurzy probíhají ve sjednaném čase. Během prázdnin a státních svátků se nekonají.
 3. www.ctyrlistekdetem.cz. Je nutné, před Vaší první návštěvou vyplnit potřebné formuláře, které jsou k dispozici na www.ctyrlistekdetem.cz nebo vytištěné v šatně RC. Osobní údaje Vaše i Vašeho dítěte budou sloužit pouze pro interní potřeby spolku Čtyřlístek dětem z.s. Informace jsou chráněny před zneužitím v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 4. www.ctyrlistekdetem.cz nebo emailem na ctyrlistek@ctyrlistekdetem.cz. Uveďte, jaký kurz chcete navštěvovat, celé Vaše jméno a od kterého data byste chtěli kurz navštěvovat. V případě potřeby můžete přijít i osobně.
 5. www.ctyrlistekdetem.cz, emailem: ctyrlistek@ctyrlistekdetem.cz, nebo zprávou na telefonní číslo 797 729 766. Uveďte prosím celé Vaše jméno, o jaký kurz se jedná a v jakém termínu.
 6. V případě, že lekce neproběhne z důvodu překážky na straně RC, je primárně nahrazována prodloužením následujících lekcí nebo novým termínem.
 7. Po první lekci (zkušební) je možno zrušit účast v kurzu a registraci.
 8. V případě dlouhodobě trvající (min. 6 týdnů za sebou jdoucí) nemoci, v případě řádné omluvy a doložení lékařského potvrzení je možné převést nevyužitou část kurzu do dalšího období. Tyto případy budou řešeny individuálně.
 9. Účastník kurzu / zákonný zástupce se zavazuje nahradit případnou škodu, vzniklou vlastním zaviněním na zařízení nebo vybavení RC.

HLÍDÁNÍ VE ČTYŘLÍSTKU

 1. Hlídání probíhá v prostorách Rodinného centra Čtyřlístek, K Učilišti 50/13, Štěrboholy, Po – Čt 9-15h.
 2. Věk dětí: 2 – 4 roky
 3. Kapacita je maximálně 10 dětí v jeden okamžik. Tato kapacita může být na základě věku a potřeb dětí snížena dle aktuálního stavu.
 4. Přihlášení je možné online na www.ctyrlistekdetem.cz, mailem na ctyrlistek@ctyrlistekdetem.cz či osobně v RC. Je možné, domluvit si individuální prohlídku a přijít se k nám podívat.
 5. Platbu můžete provést bankovním převodem na č.ú.: 103092948/2250. Do poznámky uveďte celé Vaše jméno a jméno Vašeho dítěte. Případně lze platbu hradit v hotovosti v Rodinném centru, kdykoliv v provozní době Rodinného centra. Těmito způsoby lze hradit zvýhodněné částky vždy předem na příslušné období, ale také jednorázové platby. V případě zvýhodněné platby předem na příslušné období nás prosím kontaktujte pro vypočítání aktuální částky. Ideálně přes kontaktní formulář na www.ctyrlistekdetem.cz, emailem: ctyrlistek@ctyrlistekdetem.cz. Uveďte termíny a časové rozpětí, počet dětí, Vaše jméno a jména dětí. V případě potřeby můžete přijít i osobně.
 6. Je nutné, před první návštěvou dítěte na Hlídání ve Čtyřlístku, vyplnit potřebné formuláře, které jsou k dispozici na www.ctyrlistekdetem.cz nebo vytištěné v šatně RC.
 7. Osobní údaje Vaše i Vašeho dítěte budou sloužit pouze pro interní potřeby spolku Čtyřlístek dětem z.s.. Informace jsou chráněny před zneužitím v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 8. Pro maximální využití kapacity Vás prosíme o informaci, pokud nemůžete přijít. Tuto informaci můžete zaslat přes kontaktní formulář na www.ctyrlistekdetem.cz, emailem: ctyrlistek@ctyrlistekdetem.cz, nebo zprávou na telefonní číslo 797 729 766. Uveďte prosím celé Vaše jméno, jméno dítěte a termín.
 9. V případě, že hlídání neproběhne z důvodu překážky na straně RC, bude v plné výši nahrazeno, případně převedeno.
 10. Zákonný zástupce se zavazuje nahradit případnou škodu, vzniklou zaviněním dítěte na zařízení a vybavení RC.
 11. Příchod: Děti si po příchodu v prostoru k tomu určeném odloží a přezují si boty. Další potřebné věci, které s sebou přinášíte, předejte prosím „tetě“, která od Vás převezme dítě. Nedávejte dítěti s sebou věci vyšší hodnoty. Při jejich ztrátě nebo poškození za ně nepřebírá personál odpovědnost.
 12. Co s sebou: přezůvky, pohodlné oblečení, náhradní oblečení včetně spodního prádla, vhodné oblečení na ven, zástěru nebo delší tričko na tvoření, pleny, vlhčené ubrousky, případně vlhčený toaletní papír, papírové kapesníky, pokud neumí pít z hrnečku i vlastní neprotékající láhev, oblíbenou hračku.
 13. Odchod: Děti budou předávány pouze zákonným zástupcům nebo osobám, které jsou uvedeny ve formuláři dítěte, případně písemně doplnění zákonným zástupcem při příchodu na Hlídání ve Čtyřlístku. Přebírající osoba musí být starší 18 let.
 14. V případě nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby, bude dítě převezeno do naší domácí péče a bude o něj náležitě postaráno do příchodu rodičů. Rodiče budou vyrozuměni všemi dostupnými způsoby. Dále informujeme policii a individuálně i příslušné pracoviště sociální péče.
 15. Další informace k pobytu dětí ve Čtyřlístku: Rodiče jsou povinni informovat „tetu“, která dítě přebírá o změnách jeho zdravotního stavu. Přebírající personál má právo i povinnost v případě viditelně nemocného dítěte, toto dítě na hlídání nepřevzít. V případě, že se známky onemocnění objeví u dítěte v průběhu jeho hlídání, odpovědný personál neprodleně kontaktuje zákonného zástupce, aby si dítě v co nejkratší době vyzvedl a zajistil další zdravotní péči. V době pobytu Vašeho dítěte ve Čtyřlístku buďte prosím na telefonu.