Náplň kurzů

KURZY 2022/2023

DOPOLEDNÍ PŘÍPRAVA NA ŠKOLKU:

S přípravou na vstup do mateřské školy je třeba začít s dostatečným předstihem. Dítě by mělo být zvyklé na dětský kolektiv, zvládat pár hodin bez maminky, umět si o něco říci a mělo by mít základní hygienické návyky. Nabízíme Vašim dětem dopolední přípravu na školku v našem Čtyřlístku. Vybrat si můžete ze tří tematických zaměření podle zájmů Vašeho dítěte.
Součástí kurzu je možnost využít zdarma 30 minutovou konzultaci s dětskou psycholožkou ohledně nástupu Vašeho dítěte do školky.
V ceně kurzů je dopolední svačina a nabízíme i možnost doobjednat obědy.

Kurzy začínají v týdnu od 5.9.2022.

Příprava na školku I – Výtvarné úterky (2-4 roky)

Hlavním cílem kurzu je usnadnit dětem přechod mezi domácím prostředím a prostředím školky, dále pak jejich všestranný rozvoj a samostatnost. Výtvarné úterky jsou zaměřeny na tvoření a Vaše děti tak čeká malování, stříhání, lepení, modelování a mnoho další zábavy. Tyto činnosti jsou přizpůsobeny věku dětí a jejich délka se odvíjí od jejich schopnosti se na konkrétní činnost soustředit. Během dopoledního kurzu tak děti vystřídají mnoho dalších aktivit včetně pohybových her a volné hry v naší herně.

Úterý 8:30-12:00 (varianta s obědem 8:30-12:30)
1500 Kč/ měsíc, s obědy 1980 Kč/ měsíc, maximální kapacita 6 dětí

Příprava na školku II – Pohybové středy (2-4 roky)

Hlavním cílem kurzu je usnadnit dětem přechod mezi domácím prostředím a prostředím školky, dále pak jejich všestranný rozvoj a samostatnost. Pohybové středy jsou zaměřeny na hudebně – pohybové hrátky a Vaše děti tak čeká cvičení s básničkami a písničkami, tanečky, opičí dráha a mnoho další zábavy.

Středa 8:30-12:00 (varianta s obědem 8:30-12:30)
1500 Kč/ měsíc, s obědy 1980 Kč/ měsíc, maximální kapacita 6 dětí

Příprava na školku III – Koumavé čtvrtky (2-4 roky)

Hlavním cílem kurzu je usnadnit dětem přechod mezi domácím prostředím a prostředím školky, dále pak jejich všestranný rozvoj a samostatnost. Koumavé čtvrtky jsou zaměřeny na rozvoj myšlení a Vaše děti tak čeká dopoledne plné naučných knížek, her, stavebnic, puzzlí a mnoho další zábavy. Tyto činnosti jsou přizpůsobeny věku dětí a jejich délka se odvíjí od jejich schopnosti se na konkrétní činnost soustředit. Během dopoledního kurzu tak děti vystřídají mnoho dalších aktivit včetně pohybových her a volné hry v naší herně.

Čtvrtek 8:30-12:00 (varianta s obědem 8:30-12:30)
1500 Kč/ měsíc, s obědy 1980 Kč/ měsíc, maximální kapacita 6 dětí

ODPOLEDNÍ KURZY:

Umělecké dílničky (6-9 let)

Kurz rozvíjí u dětí umělecké nadání, estetické cítění a kreativitu. Seznámí děti s různými výtvarnými technikami, naučí je pracovat s rozmanitými výtvarnými materiály, přírodninami a netradičními materiály. Děti si osvojí základní práci s papírem, nůžkami a barvami, procvičí si jemnou motoriku, trpělivost a dostanou prostor k individuálnímu sebevyjádření.

Pondělí 16:30-17:15
2250 Kč (včetně materiálu)/pololetí (15 lekcí), délka lekce 45 minut, maximální kapacita 8 dětí

Kurz začíná od října 2022.

LEGO Powered Up (6-9 let)

V kurzu se děti naučí pracovat s Lego stavebnicí a podle návodu i fantazie si sestaví různé modely. Díky přídavným komponentům ze série Lego Power Functions a Lego Powered Up budou moci své modely elektrifikovat a motorizovat. Děti tak rozvíjí svou kreativitu, fantazii i manuální zručnost a zároveň se učí další poznatky z mechaniky a principy jednoduchých strojů.

Středa 16:00-17:30
3375 Kč/pololetí (15 lekcí), délka lekce 90 minut, maximální kapacita 8 dětí

Kurz začíná 14.9.2022.

Přihlášky na všechny kurzy naleznete zde. Těšíme se na Vás.

KURZY 2021/2022

DOPOLEDNÍ PŘÍPRAVA NA ŠKOLKU:

S přípravou na vstup do mateřské školy je třeba začít s dostatečným předstihem. Dítě by mělo být zvyklé na dětský kolektiv, zvládat pár hodin bez maminky, umět si o něco říci a mělo by mít základní hygienické návyky. Nabízíme Vašim dětem dopolední přípravu na školku v našem Čtyřlístku. Vybrat si můžete ze tří tematických zaměření podle zájmů Vašeho dítěte.
Součástí kurzu je možnost využít zdarma 30 minutovou konzultaci s dětskou psycholožkou ohledně nástupu Vašeho dítěte do školky.
V ceně kurzů je dopolední svačina a nabízíme i možnost doobjednat obědy.

Příprava na školku I – Výtvarné úterky (2-4 roky)

Hlavním cílem kurzu je usnadnit dětem přechod mezi domácím prostředím a prostředím školky, dále pak jejich všestranný rozvoj a samostatnost. Výtvarné úterky jsou zaměřeny na tvoření a Vaše děti tak čeká malování, stříhání, lepení, modelování a mnoho další zábavy. Tyto činnosti jsou přizpůsobeny věku dětí a jejich délka se odvíjí od jejich schopnosti se na konkrétní činnost soustředit. Během dopoledního kurzu tak děti vystřídají mnoho dalších aktivit včetně pohybových her a volné hry v naší herně.

Úterý 8:30-12:00 (varianta s obědem 8:30-12:30)
1500 Kč/ měsíc, s obědy 1980 Kč/ měsíc (4 dopoledne), maximální kapacita 6 dětí

Příprava na školku II – Pohybové středy (2-4 roky)

Hlavním cílem kurzu je usnadnit dětem přechod mezi domácím prostředím a prostředím školky, dále pak jejich všestranný rozvoj a samostatnost. Pohybové středy jsou zaměřeny na hudebně – pohybové hrátky a Vaše děti tak čeká cvičení s básničkami a písničkami, tanečky, opičí dráha a mnoho další zábavy.

Středa 8:30-12:00 (varianta s obědem 8:30-12:30)
1500 Kč/ měsíc, s obědy 1980 Kč/ měsíc (4 dopoledne), maximální kapacita 6 dětí

Příprava na školku III – Koumavé čtvrtky (2-4 roky)

Hlavním cílem kurzu je usnadnit dětem přechod mezi domácím prostředím a prostředím školky, dále pak jejich všestranný rozvoj a samostatnost. Koumavé čtvrtky jsou zaměřeny na rozvoj myšlení a Vaše děti tak čeká dopoledne plné naučných knížek, her, stavebnic, puzzlí a mnoho další zábavy. Tyto činnosti jsou přizpůsobeny věku dětí a jejich délka se odvíjí od jejich schopnosti se na konkrétní činnost soustředit. Během dopoledního kurzu tak děti vystřídají mnoho dalších aktivit včetně pohybových her a volné hry v naší herně.

Čtvrtek 8:30-12:00 (varianta s obědem 8:30-12:30)
1500 Kč/ měsíc, s obědy 1980 Kč/ měsíc (4 dopoledne), maximální kapacita 6 dětí

ODPOLEDNÍ KURZY:

Dramatický kroužek (5-9 let)

V kurzu jsou využívané různé pohádky a situace, které děti znají ze svého života. Děti dozvědí, co je to divadlo a poznají základní principy divadelního vystupování, jako je styl a způsob řeči, držení a pozice těla, práce s prostorem atd. Naučí se práci v kolektivu, budou trénovat improvizační cvičení a zbaví se trémy a stydlivosti. Součástí jsou cvičení zaměřené na rozvoj fantazie, rétoriky, motoriky, vyjadřovacích schopností a samostatného vystupování před kolektivem.

Pondělí 16:30
1650 Kč/pololetí, délka lekce 45 minut, maximální kapacita 8 dětí

Umělecké dílničky (6-9 let)

Kurz rozvíjí u dětí umělecké nadání, estetické cítění a kreativitu. Seznámí děti s různými výtvarnými technikami, naučí je pracovat s rozmanitými výtvarnými materiály, přírodninami a netradičními materiály. Děti si osvojí základní práci s papírem, nůžkami a barvami, procvičí si jemnou motoriku, trpělivost a dostanou prostor k individuálnímu sebevyjádření.

Pondělí 17:30
2250 Kč (včetně materiálu)/pololetí, délka lekce 45 minut, maximální kapacita 8 dětí

Přihlášky na všechny kurzy naleznete zde. Těšíme se na Vás.

KURZY 2020/2021

Cílem našich kurzů je zlepšování rodičovských dovedností a kompetencí a poskytování inspirace, jak cvičit a hrát si s dětmi v domácím prostředí. Program kurzů je sestavován ve spolupráci s naší dětskou psycholožkou, která je zároveň i lektorkou některých kurzů. Zároveň lze využít i psychologické poradenství. Všechny naše kurzy umožňují rodičům plnohodnotně a zábavně trávit čas se svými dětmi. Pokud nejsou kurzy plně obsazeny, lze se přihlásit i v jejich průběhu.

Jóga pro děti (4-7 let)

Kurz nabízí souhrn základních principů jógy, dětem zpřístupněné formou hry spontánním, nenásilným a věku přiměřeným způsobem. Hlavním cílem dětské jógy je získání celkové rovnováhy, vybudování zdravé a pevné sebedůvěry a respektu k sobě a svému okolí.

Pondělí 16:00
1650 Kč/ 1. pololetí (15 lekcí), délka lekce 45 minut, maximální kapacita 8 dětí

Umělecké dílničky (4-6 let, 7-9 let)

Kurz rozvíjí u dětí umělecké nadání, estetické cítění a kreativitu. Seznámí děti s různými výtvarnými technikami, naučí je pracovat s rozmanitými výtvarnými materiály, přírodninami a netradičními materiály. Děti si osvojí základní práci s papírem, nůžkami a barvami, procvičí si jemnou motoriku, trpělivost a dostanou prostor k individuálnímu sebevyjádření.

Středa 15:00 mladší a 16:00 starší
2250 Kč (včetně materiálu)/ 1. pololetí (15 lekcí), délka lekce 45 minut, maximální kapacita 8 dětí

Hudebně pohybové hry (2-3 roky)

Kurz je veden tak, aby podporoval nejen pohybový, ale i sociální a rozumový vývoj dítěte. Prostřednictvím jednoduchých básniček, písniček, pohybových her a dalších pomůcek se budou děti rozvíjet v oblastech hrubé motoriky, řečových a rozumových schopností, sociálních dovedností, rytmického vnímání. 

Pondělí 17:00
1650 Kč/ 1. pololetí (15 lekcí), délka lekce 45 minut, maximální kapacita 8 dětí

Dramatický kroužek (5-7 let)

V kurzu jsou vzhledem k nízkému věku dětí využívané různé pohádky a situace, které děti znají ze svého života. Děti se učí představovat různé bytosti a zvířátka. Učí se básničky, písničky, pohybové a rytmické hry.
Cílem je též rozvoj řeči, rozšíření slovní zásoby a zdokonalování artikulace. Hrátky jsou zaměřeny na rozvoj dětské fantazie, představivosti, spontánnosti, hudebnosti.

Středa 17:00
1650 Kč/ 1. pololetí (15 lekcí), délka lekce 45 minut, maximální kapacita 8 dětí

Dramatický kroužek (8-9 let)

V kurzu se děti dozvědí, co je to divadlo a poznají základní principy divadelního vystupování, jako je styl a způsob řeči, držení a pozice těla, práce s prostorem atd. Naučí se práci v kolektivu, budou trénovat improvizační cvičení a zbaví se trémy a stydlivosti. Součástí jsou cvičení zaměřené na rozvoj fantazie, rétoriky, motoriky, vyjadřovacích schopností a samostatného vystupování před kolektivem.

Pondělí 18:00
1650 Kč/ 1. pololetí (15 lekcí), délka lekce 45 minut, maximální kapacita 8 dětí

Poznáváme svět zvířátek (2-4 roky)

Pestré a hravé aktivity určené pro rodiče s dětmi ve věku od 2 do 4 let. Každou lekcí nás bude doprovázet nové zvířátko. Cílem kurzu je podpora nejen pohybového, ale i sociálního a rozumového vývoje dítěte. Prostřednictvím jednoduchých básniček, písniček, pohybových her, výtvarných činností a dalších pomůcek se budou děti rozvíjet v oblasti hrubé motoriky, řečových a rozumových schopností, sociálních dovedností i rytmického vnímání. V tomto věkovém období je velice důležitým tématem socializace dětí  v souvislosti s nástupem do MŠ. Děti jsou v bezpečném prostředí v přítomnosti maminek v malém kolektivu vrstevníků.

Pátek 11:00
1650 Kč/pololetí, 150 Kč/jednotlivá lekce

Pohybové hrátky (1-2 roky)

Cvičení rodičů s dětmi od 1 roku do 2 let. Cvičení je určené pro nechodící, začínající, ale i chodící děti, které začínají poznávat pestrý a zajímavý svět i jinde než v domácím prostředí, seznamují se s novými situacemi. Cvičení je vedeno tak, aby podporovalo nejen pohybový, ale i sociální a rozumový vývoj dítěte. Prostřednictvím jednoduchých básniček, písniček, pohybových her a dalších pomůcek se budou děti rozvíjet v oblasti hrubé motoriky, řečových a rozumových schopností, sociálních dovedností a rytmického vnímání. Aktivity respektují individualitu dětí v tomto věku, protože děti v tomto období získávají nový pohled na svět, aktivně lezou, staví se s oporou, začínají chodit a objevují vše okolo. Pro rodiče je velmi těžké udržet jejich pozornost a zapojit je do nějaké řízené aktivity s ostatními dětmi. Proto dostávají děti v této kategorii větší volnost při cvičení. Děti si postupně zvykají na novou zkušenost řízené aktivity v kolektivu vrstevníků v bezpečném prostředí v přítomnosti maminek.

Pátek 9:00
1650 Kč/pololetí, 150 Kč/jednotlivá lekce

Pohybové hrátky (2-3 roky)

Cvičení rodičů s dětmi od 2 do 3 let. Cvičení je určené pro chodící „pokročilé“ děti. Cvičení je vedeno tak, aby podporovalo nejen pohybový, ale i sociální a rozumový vývoj dítěte. Prostřednictvím jednoduchých básniček, písniček, pohybových her a dalších pomůcek se budou děti rozvíjet v oblastech hrubé motoriky, řečových a rozumových schopností, sociálních dovedností, rytmického vnímání. Děti si zvykají na pravidelný zdravý pohyb, přiměřený jejich věku a schopnostem. V tomto období už děti samostatně stojí a dokonale ovládají koordinovanou chůzi, proto se aktivity zaměřují na rozvoj jejich samostatnosti při cvičení jednotlivých prvků a zlepšují koordinaci pohybů a rovnováhu.

Pátek 10:00
1650 Kč/pololetí, 150 Kč/jednotlivá lekce

Techniky s relaxačním účinkem

Kurz je určen pro samotné rodiče či prarodiče, kteří se chtějí naučit prostřednictvím rychlých a jednoduchých technik uvolnit se, odpočinout si, snížit stres, úzkosti, únavu nebo napětí. Seznámí se s technikami, jejichž prostřednictvím se naučí správně dýchat, uvolnit celé své tělo, nebo lépe vnímat jeho signály. V průběhu kurzu se seznámí s vybranými technikami s relaxačním účinkem a obecnými pravidly relaxačních technik pod vedením zkušené lektorky. Následně si vyzkouší a nakonec i nácvikem osvojí jednotlivé techniky tak, aby si zásady jejich aplikace upevnili a mohli techniky, které jim budou vyhovovat, využívat v jejich každodenním životě v rámci zlepšení duševního i tělesného zdraví, zvyšování odolnosti vůči stresu či v prevenci syndromu vyhoření.