Náplň kurzů

KURZY 2021/2022

DOPOLEDNÍ PŘÍPRAVA NA ŠKOLKU:

S přípravou na vstup do mateřské školy je třeba začít s dostatečným předstihem. Dítě by mělo být zvyklé na dětský kolektiv, zvládat pár hodin bez maminky, umět si o něco říci a mělo by mít základní hygienické návyky. Nabízíme Vašim dětem dopolední přípravu na školku v našem Čtyřlístku. Vybrat si můžete ze tří tematických zaměření podle zájmů Vašeho dítěte.
Součástí kurzu je možnost využít zdarma 30 minutovou konzultaci s dětskou psycholožkou ohledně nástupu Vašeho dítěte do školky.
V ceně kurzů je dopolední svačina a nabízíme i možnost doobjednat obědy.

Příprava na školku I – Výtvarné úterky (2-4 roky)

Hlavním cílem kurzu je usnadnit dětem přechod mezi domácím prostředím a prostředím školky, dále pak jejich všestranný rozvoj a samostatnost. Výtvarné úterky jsou zaměřeny na tvoření a Vaše děti tak čeká malování, stříhání, lepení, modelování a mnoho další zábavy.

Úterý 8:30-12:00 (varianta s obědem 8:30-13:00)
1500 Kč/ měsíc, s obědy 2080 Kč/ měsíc (4 dopoledne), maximální kapacita 6 dětí

Příprava na školku II – Pohybové středy (2-4 roky)

Hlavním cílem kurzu je usnadnit dětem přechod mezi domácím prostředím a prostředím školky, dále pak jejich všestranný rozvoj a samostatnost. Pohybové středy jsou zaměřeny na hudebně – pohybové hrátky a Vaše děti tak čeká cvičení s básničkami a písničkami, tanečky, opičí dráha a mnoho další zábavy.

Středa 8:30-12:00 (varianta s obědem 8:30-13:00)
1500 Kč/ měsíc, s obědy 2080 Kč/ měsíc (4 dopoledne), maximální kapacita 6 dětí

Příprava na školku III – Koumavé čtvrtky (2-4 roky)

Hlavním cílem kurzu je usnadnit dětem přechod mezi domácím prostředím a prostředím školky, dále pak jejich všestranný rozvoj a samostatnost. Koumavé čtvrtky jsou zaměřeny na rozvoj myšlení a Vaše děti tak čeká dopoledne plné naučných knížek, her, stavebnic, puzzlí a mnoho další zábavy.

Čtvrtek 8:30-12:00 (varianta s obědem 8:30-13:00)
1500 Kč/ měsíc, s obědy 2080 Kč/ měsíc (4 dopoledne), maximální kapacita 6 dětí

ODPOLEDNÍ:

Kurzy budou probíhat v odpoledních hodinách. Budeme je otevírat dle naplněné kapacity, proto se prosím už předběžně hlaste. 

Kurzy vede naše nová milá spolupracovnice Mgr. Bibiana Barvíková.

Bibiana má středoškolské vzdělání jako dětská sestřička, vysokoškolské vzdělání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky a učitelství 1. stupně ZŠ. Má čtrnáctiletou praxi ve školství s předškolními i školními dětmi, pracovala s dětmi v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. Věnuje se psaní terapeutických pohádek a mnoha dalším činnostem spojeným s dětmi.

Jóga pro děti (4-7 let)

Kurz nabízí souhrn základních principů jógy, dětem zpřístupněné formou hry spontánním, nenásilným a věku přiměřeným způsobem. Hlavním cílem dětské jógy je získání celkové rovnováhy, vybudování zdravé a pevné sebedůvěry a respektu k sobě a svému okolí.

Pondělí 16:00
1650 Kč/ 1. pololetí (15 lekcí), délka lekce 45 minut, maximální kapacita 8 dětí

Umělecké dílničky (4-6 let, 7-9 let)

Kurz rozvíjí u dětí umělecké nadání, estetické cítění a kreativitu. Seznámí děti s různými výtvarnými technikami, naučí je pracovat s rozmanitými výtvarnými materiály, přírodninami a netradičními materiály. Děti si osvojí základní práci s papírem, nůžkami a barvami, procvičí si jemnou motoriku, trpělivost a dostanou prostor k individuálnímu sebevyjádření.

Středa 15:00 mladší a 16:00 starší
2250 Kč (včetně materiálu)/ 1. pololetí (15 lekcí), délka lekce 45 minut, maximální kapacita 8 dětí

Hudebně pohybové hry (3-4 roky)

Kurz je veden tak, aby podporoval nejen pohybový, ale i sociální a rozumový vývoj dítěte. Prostřednictvím jednoduchých básniček, písniček, pohybových her a dalších pomůcek se budou děti rozvíjet v oblastech hrubé motoriky, řečových a rozumových schopností, sociálních dovedností, rytmického vnímání. 

Pondělí 17:00
1650 Kč/ 1. pololetí (15 lekcí), délka lekce 45 minut, maximální kapacita 8 dětí

Dramatický kroužek (5-7 let)

V kurzu jsou vzhledem k nízkému věku dětí využívané různé pohádky a situace, které děti znají ze svého života. Děti se učí představovat různé bytosti a zvířátka. Učí se básničky, písničky, pohybové a rytmické hry.
Cílem je též rozvoj řeči, rozšíření slovní zásoby a zdokonalování artikulace. Hrátky jsou zaměřeny na rozvoj dětské fantazie, představivosti, spontánnosti, hudebnosti.

Středa 17:00
1650 Kč/ 1. pololetí (15 lekcí), délka lekce 45 minut, maximální kapacita 8 dětí

Dramatický kroužek (8-9 let)

V kurzu se děti dozvědí, co je to divadlo a poznají základní principy divadelního vystupování, jako je styl a způsob řeči, držení a pozice těla, práce s prostorem atd. Naučí se práci v kolektivu, budou trénovat improvizační cvičení a zbaví se trémy a stydlivosti. Součástí jsou cvičení zaměřené na rozvoj fantazie, rétoriky, motoriky, vyjadřovacích schopností a samostatného vystupování před kolektivem.

Pondělí 18:00
1650 Kč/ 1. pololetí (15 lekcí), délka lekce 45 minut, maximální kapacita 8 dětí

Přihlášky na všechny kurzy naleznete zde. Těšíme se na Vás.

KURZY 2020/2021

Cílem našich kurzů je zlepšování rodičovských dovedností a kompetencí a poskytování inspirace, jak cvičit a hrát si s dětmi v domácím prostředí. Program kurzů je sestavován ve spolupráci s naší dětskou psycholožkou, která je zároveň i lektorkou některých kurzů. Zároveň lze využít i psychologické poradenství. Všechny naše kurzy umožňují rodičům plnohodnotně a zábavně trávit čas se svými dětmi. Pokud nejsou kurzy plně obsazeny, lze se přihlásit i v jejich průběhu.

Poznáváme svět zvířátek (2-4 roky)

Pestré a hravé aktivity určené pro rodiče s dětmi ve věku od 2 do 4 let. Každou lekcí nás bude doprovázet nové zvířátko. Cílem kurzu je podpora nejen pohybového, ale i sociálního a rozumového vývoje dítěte. Prostřednictvím jednoduchých básniček, písniček, pohybových her, výtvarných činností a dalších pomůcek se budou děti rozvíjet v oblasti hrubé motoriky, řečových a rozumových schopností, sociálních dovedností i rytmického vnímání. V tomto věkovém období je velice důležitým tématem socializace dětí  v souvislosti s nástupem do MŠ. Děti jsou v bezpečném prostředí v přítomnosti maminek v malém kolektivu vrstevníků.

Pohybové hrátky (1-2 roky)

Cvičení rodičů s dětmi od 1 roku do 2 let. Cvičení je určené pro nechodící, začínající, ale i chodící děti, které začínají poznávat pestrý a zajímavý svět i jinde než v domácím prostředí, seznamují se s novými situacemi. Cvičení je vedeno tak, aby podporovalo nejen pohybový, ale i sociální a rozumový vývoj dítěte. Prostřednictvím jednoduchých básniček, písniček, pohybových her a dalších pomůcek se budou děti rozvíjet v oblasti hrubé motoriky, řečových a rozumových schopností, sociálních dovedností a rytmického vnímání. Aktivity respektují individualitu dětí v tomto věku, protože děti v tomto období získávají nový pohled na svět, aktivně lezou, staví se s oporou, začínají chodit a objevují vše okolo. Pro rodiče je velmi těžké udržet jejich pozornost a zapojit je do nějaké řízené aktivity s ostatními dětmi. Proto dostávají děti v této kategorii větší volnost při cvičení. Děti si postupně zvykají na novou zkušenost řízené aktivity v kolektivu vrstevníků v bezpečném prostředí v přítomnosti maminek.

Pohybové hrátky (2-3 roky)

Cvičení rodičů s dětmi od 2 do 3 let. Cvičení je určené pro chodící „pokročilé“ děti. Cvičení je vedeno tak, aby podporovalo nejen pohybový, ale i sociální a rozumový vývoj dítěte. Prostřednictvím jednoduchých básniček, písniček, pohybových her a dalších pomůcek se budou děti rozvíjet v oblastech hrubé motoriky, řečových a rozumových schopností, sociálních dovedností, rytmického vnímání. Děti si zvykají na pravidelný zdravý pohyb, přiměřený jejich věku a schopnostem. V tomto období už děti samostatně stojí a dokonale ovládají koordinovanou chůzi, proto se aktivity zaměřují na rozvoj jejich samostatnosti při cvičení jednotlivých prvků a zlepšují koordinaci pohybů a rovnováhu.

Techniky s relaxačním účinkem

Kurz je určen pro samotné rodiče či prarodiče, kteří se chtějí naučit prostřednictvím rychlých a jednoduchých technik uvolnit se, odpočinout si, snížit stres, úzkosti, únavu nebo napětí. Seznámí se s technikami, jejichž prostřednictvím se naučí správně dýchat, uvolnit celé své tělo, nebo lépe vnímat jeho signály. V průběhu kurzu se seznámí s vybranými technikami s relaxačním účinkem a obecnými pravidly relaxačních technik pod vedením zkušené lektorky. Následně si vyzkouší a nakonec i nácvikem osvojí jednotlivé techniky tak, aby si zásady jejich aplikace upevnili a mohli techniky, které jim budou vyhovovat, využívat v jejich každodenním životě v rámci zlepšení duševního i tělesného zdraví, zvyšování odolnosti vůči stresu či v prevenci syndromu vyhoření.