Hlídání ve Čtyřlístku

V rámci našeho rodinného centra nabízíme hlídání dětí od 2 do 4 let v malém dětském kolektivu. (Po domluvě lze přijmout i děti mimo tuto věkovou skupinu.) Klademe důraz na individuální potřeby dětí v tomto věku, ale také na individuální potřeby Vás rodičů. Nabízíme proto pravidelné hlídání pro ty, kteří chtějí připravit své malé děti nenásilnou formou na nástup do MŠ nebo mají pravidelné aktivity či pracovní povinnosti. Rodičům, kteří potřebují pohlídat své malé děti občas, neplánovaně, nabízíme nárazové hlídání třeba i jen na pár hodin. Docházka dítěte je plánovaná individuálně a je možné si zvolit dopolední nebo celodenní hlídání i jednotlivé dny v týdnu. Zápis dětí na hlídání probíhá celoročně až do vyčerpání volné kapacity.

Pro děti je připravená prostorná herna rozdělená do dvou částí. Je vybavená hračkami, knížkami, stavebnicemi, terapeutickým bazénem či skluzavkou. K dispozici je zahrada s dětským hřištěm. S dětmi vyrážíme i na procházky po okolí. Zajišťujeme stravovaní a celodenní pitný režim.

V průběhu docházky se děti naučí trávit příjemně a plnohodnotně svůj čas i bez Vás rodičů a osvojí si pozvolna návyky, které jsou třeba při nástupu do MŠ. V tom jim budou nápomocny milé a trpělivé „tety“ a samozřejmě i něco, co doma Vaše děti nemají. A to je síla kolektivu 😊. Děti se budou učit dodržovat pravidla, fungovat v dětském kolektivu, respektovat dospělou autoritu a nacvičovat sebeobslužné činnosti. To vše s možností konzultací s naší dětskou psycholožkou.